Svetske metropole u službi turizma

Glavni organizator :
Jelena Mirković
Broj učesnika :
27
Ustanova :
OSŠ "Petro Kuzmjak" Ruski Krstur
Opis :
Podela učenika u homogene grupe, po gradovima. Glavni deo časa Učenici u grupama predstavljaju pripremljene teme za svoju grupu. (tekstovi učenika u prilogu) Grupa 1- grad Beč – referat Grupa 2 – grad Barselona – referat Grupa 3 – grad Pariz – referat Grupa 4 – grad Rim – referat Grupa 5 – grad Njujork – referat -Nakon prezentovanja referata sledi kviz - svaka grupa izvlači pet nastavnih listića u obliku slika znamenitosti navedenih gradova*. Rešavaju zadatke tako što znamenitost svrstavaju na plakat odgovarajućeg grada. Grupa sa najviše rešenih zadataka odnosi pobedu. -Nastavni listići su diferencirani na tri nivoa po težini (prepoznatljivosti znamenitosti). *Znamenitosti (slike u prilogu):  Beč (Prater zabavni park i palata Šenbrun kao osnovni nivo, Hofburg palata i dvorac Belvedere kao srednji nivo, Katedrala Sv. Stefana – napredni nivo)  Barselona (Sagrada familia i Kamp Nou – osnovni nivo, Park Guelj i Casa Mila –sreenji nivo, Kolumbov spomenik – napredni nivo)  Pariz (Ajfelov toranj i Trijumfalna kapija – osnovni n., Diznilend i Notr Dam – srednji nivo, Versaj- napredni n.)  Rim (Koloseum i Fontana Di Trevi - osnovni n., Vatikan i Španske stepenice – srednji n, Panteon- napredni n.)  Njujork (Kip Slobode i Tajm skver – osnovni n, , Central Park i Empajer State Bilding – srednji nivo,Bruklinski most – napredni nivo) Završni deo časa Nastavnik ističe uspešnost u radu, pohvaljuje učenike, i nagrađuje najuspešniju grupu. Učenici iznose svoja mišljenja (zaključak), pohvale i primedbe.
Imena realizatora :
Renata Zorić Aleksandra Vislavski
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://petrokuzmjak.com/sr/2019/09/30/pet-metropola-kviz-agencijsko-i-hotelijersko-poslovanje-turisticka-geografija/
Aktivnost 66 - Dan ingeligencije
1 / 1