I giorni della settimana

Glavni organizator :
Jelena Đonić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ "Svetozar Marković"
Opis :
Aktivnosti je prethodio rad u paru, tokom koga su učenici petog razreda na osnovu datih naziva, imenovali nastavne predmete na italijanskom jeziku. Kako je za izradu rasporeda časova neophodno poznavanje dana u sedmici, prelazimo na obradu date teme. Učenici su podeljeni u grupe, tako da svaka grupa ima i dečake i devojčice, i u svakoj grupi su predstavnici oba odeljenja. Učenicima govorim da ćemo sada raditi dane u sedmici, da su u italijanskom jeziku radni dani dobili imena po nebeskim telima, i dajem instrukcije da će imati tri zadatka u grupnom radu. Prvi zadatak: Učenicima podelim listiće na kojima se nalaze opisi nebeskih tela po kojima su radni dani dobili ime, i opis i naziv praznika po kojima su dani vikenda dobili ime. Zadatak učenika je da pročitaju opis nebeskog tela i na odgovarajućem mestu upišu ime nebeskog tela o kome se radi. Cilj aktivnosti jeste povezivanje prethodnih znanja, jer postoji korelacija sa svetom oko nas, osnosno geografijom (Sunčev sistem) i istorijom (starorimska mitologija), verskom nastavom (Šabat i nedelja kao praznični dani). Nakon što sve grupe dođu do rešenja, sledi drugi zadatak. Učenicima podelim listiće sa nazivima dana u sedmici. Njihov zadatak jeste da povežu ime nebeskog tela, odnosno praznika sa nazivom dana. Ovaj zadatak rade na osnovu sličnosti u imenu, ali taj savet im ne dajem ukoliko nije neophodno. CIlj je da sami uoče sličnost i povežu. Po završenom povezivanju, prelazimo na treći zadatak. Učenicima delim listiće sa kratkom pesmicom na srpskom jeziku, na osnovu koje bi trebalo da zaključe koji je koji dan u sedmici, odnosno da dane rasporede od ponedeljka do nedelje. Svaki stih pesmice je asocijacija na ime dana, tako da je ovde zastupljeno asocijativno učenje i povezivanje. Kada učenici urade i ovaj zadatak, sledeći je da napišu raspored časova za taj dan, povezujući aktivnost sa početka časa sa gradivom obrađenim u grupnom radu. Po završenoj aktivnosti, učenici zapisuju dane u sedmici u svesci, i lepe pesmicu, koju mogu da nauče u cilju lakšeg pamćenja imena dana u sedmici. Na kraju ostaje individualna aktivnost, a to je pisanje rasporeda časova za celu sedmicu. Čitav niz aktivnosti, osim što doprinose intelektualnom razvoju učenika, doprinose i podizanju nivoa motivacije za rad.
Imena realizatora :
Olga Drobnjak, asistent u pripremi
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Link do materijala:
https://drive.google.com/drive/folders/1tkQCrMQltTsRJT_9B4EKLwbZRaKTvP-A?usp=sharing
Link do slika:
Aktivnost 67 - Dan ingeligencije