Jezičke igre

Glavni organizator :
Valentina Parović
Broj učesnika :
36
Ustanova :
Gimnazija "Uroš Predić"
Opis :
Cilj Jezičkih igara je da osnaže učenike u jezičkim kompetencijama, da aktiviraju postojeća znanja i razviju veštine kojima će bogatiti jezik i rešiti potencijalne jezičke probleme. Ove igre razvijaju i socijalne veštine, jer se neke rade samostalno, druge u paru ili manjoj grupi. Igre su otpočele zagrevanjem, svima poznata slagalica imala je drugačiji cilj. Učenici su nasumično predlagali slova, a zadatak je bio, suprotno očekivanom da se sastavi najduža reč, da se sastavi što više reči od zadatih slova, ali uz uslov: ni jedno slovo u reči ne sme biti ponovljeno. Od glasova B, L, O, J, R, A Aleska je načinio najviše reči: boj, bol, boja, loj, roj, broj, rola, roba, rab, rob, bora, bola, bara, bala. Odeljenje ga je pozdravilo aplauzom, a profesorka peticom (jer ovaj učenik spada u grupu slabijih, pa se ovakva vrsta podsticaja čini najboljom). Sledeća aktivnost je bila vezana za derivaciono gnezdo. Učenici su dobili zadatak da napišu derivaciono gnezdo lekseme UČITI. Kao izazov prof. im je rekla da su njihovi drugari pre nekoliko godina načinili derivaciono gnezdo ovog glagola sa 37 leksema. Ko će se približiti ovom broju? Jelena je navela: učenik, učenjak, učen, učenica, učitelj, učiteljica, poučiti, podučavati, izučiti, doučiti, preučiti (da li je to moguće), izučavati, učenički, učenjakov, učenje. Dok je Jelena čitala svoje primere, otvarale su se nove lekseme: učiteljevati, učenikov, učenicin... Ova pojačana mentalna aktivnost, u kojoj se od učenika traži da budu brzi i spretno kombinuju tvorbene formate veoma se dopala učenicima. Osetila se radost, uz osmeh su se nadmetali u novim rečima. Novom aktivnošću je predviđeno da se radi u paru. Jedan deo učenika je trebalo da izvede što više imenica, druga grupa što više glagola, a treća prideva sa tvorbenom osnovom, po izboru učenika, PEVATI. Pokazalo se da ovo nije nimalo lak zadatak. Andrea i Teodor su naveli: pevač, pevačica, pevaljka, spev, pevanje, upevavanje, raspevavanje, pevušenje... Posebno su pohvaljeni zbog imenice spev. Miloš i Anđela su smislili: pevušiti, ispevati, spevati, raspevati, upevati, upevavati, raspevavati, ispevavati, dopevati... Svetlana i Mateja su domislili: spevan, ispevan, raspevan, upevan, pevački... Izveden je i zaključak da je najmanje izvedenih prideva, a da se glagoli gotovo isključivo grade prefiksacijom. Bravo! Poslednja igra se zove: Kako se ovo zove? Ona je usmerena na imenovanje nekih pojmova uz korišćenje poznatih tvorbenih principa. Profesorka ih je upoznala sa načinom na koji je imenovano omiljeno mesto pod prozorom učionice u nekoj od ranijih generacija. Učenici su predlagali da se ona zove: potprozornjak, nadradijatornik, nalatnjak, ali i guzičnjak Ovo je dobro mesto da se kaže poneka reč o potencijalnoj leksici i razlozima zašto ne ulazi svaka nova reč u upotrebu. Od Vukovih kovanica za potrebe Rječnika, preko kovanica Laze Kostića, do Tešićevih ili Čolanovićevih, mnoge nove reči ne ulaze u aktivan rečnički fond. Učenici su dobili zadatak da na nivou male grupe (3-4 učenika) imenuju neki već imenovani pojam iz svoje okoline. Tako je flaša postala vodočuv, pernica - puškarnica, čep - anticur i vodostajač, gramatika - jezičnik, radijator - zimogrejač, užina - smrtospas... Pored dobrog znanja, učenici su pokazali i zavidan nivo snalaženja u novim zahtevima. Posebno je zadovoljstvo što su svi učenici u ovim aktivnostima učestvovali, a da su se pridružili i posmatrači-učesnici (profesori, direktorka i psihološkinja). Na kraju ovih igara učesnici su uradili evaluacionu anketu koja je pokazala visok stepen zadovoljstva (prosečna ocena 4,83). Previđeno je da tokom sledeće nedelje ove igre budu ponovljene i u drugim odeljenjima trećeg razreda.
Imena realizatora :
U realizaciji Jezičkih igri učestvovali su učenici odeljenja 3/8 pančevačke gimnazije. Kao posmatrači-učesnici igrama su prisustvovali i nastavnici (7), direktorka i pedagoškinja naše škole.
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
(http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs/#danInteligencije)
Link do videa:
0
Aktivnost 70 - Dan ingeligencije