Matematičke zavrzlame

Glavni organizator :
Daliborka Putić Berarov
Broj učesnika :
17
Ustanova :
OŠ"Vuk Karadžić" Zrenjanin
Opis :
Održan je čas matematičkih izazova u okviru kojeg su se učenici susreli sa nestandarnim matematičkim zadacima. Rešavali smo slikovne jednačine, magične kvadrate,lavirinte. Poseban izazov za sve je kreiranje lavirinta za razrednu društvenu igru Osvoji Logligrad. Izabrani lavirinti će se uveličati i koristiti kao tabla društvene igre. Aktivnosti učenika tokom izazova: 1. Kreiranje lavirinta 2. Kreiranje izgleda polja iznenađenja 3. Izbor najzanimljivija tri predloga lavirinta Lavirint predstavlja složenu aktivnost, jer dete mora da osmisli putanju, prati repere, bude pažljivo, dobro opaža, bude snalažljivo, dosledno, strpljivo, uporno i spretno. Sve ovo utiče na razvoj kombinatorike i rešavanje problema, prevazilaženje prepreka, traženje različitih rešenja i mogućnost ponavljanja do konačnog rešenja.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://wke.lt/w/s/-E9HOn
Aktivnost 75 - Dan ingeligencije