Scratch in Space

Glavni organizator :
Jelena Gajić
Broj učesnika :
8
Ustanova :
OŠ ,,Crnjanski"
Opis :
Projekat je nastao u cilju integracije sadržaja iz oblasti astronomije kroz obeležavanje Nedelje svemira. Usklađen je sa uzrastom učenika, pri čemu su integrisani i sadržaji nastave Srpskog jezika primenom jezičkih igara, Likovne kulture nizom likovnih aktivnosti uz primenu veština programiranja u programskom jeziku Scratch. Akcenat je na učenju kroz igru i vizuelni pristup uz uvažavanje principa individualizacije, dok je gemifikacija u funkciji motivisanja učenika, ali i podsticanja razvoja digitalnih kompetencija, kritičkog, računarskog i algoritamskog mišljenja uz poštovanje osnova logike i matematike. U osnovi ovog koncepta su tehnike rešavanja problema, istraživanje, individualizovan i timski rad, kreativan pristup i programiranje - tematski uokvireni pričom kao polaznom tačkom putanje učenja. Ovakav koncept omogućuje da se u nastavu unese realan život učenika i da se učenici motivišu za učenje. Početni korak podrazumevao je metodičku pripremu učenika za rad, motivisanje i uvođenje učenika u problemsku situaciju. Pred učenike je postavljen niz problemskih zadataka koji su uključili dešifrovanje sadržaja, rešavanje anagrama i kreiranje algoritama pomoću kojih su se vodili u radu.
Imena realizatora :
Učenici trećeg razreda
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 92 - Dan ingeligencije