GIMNASTIKA UMA

Glavni organizator :
Marija Zec i Tatjana Perić
Broj učesnika :
39
Ustanova :
OŠ "Cana Marjanović", Ralja
Opis :
Učenici četvrtog razreda OŠ “Cana Marjanović” iz Ralje su obeležili “Dan inteligencije” kroz zanimljive aktivnosti, integracijom sadržaja četvrtog razreda i kao i prethodne godine, priključili se međunarodnoj akciji u organizaciji Mense Srbije, Udruženja Kreativni učitelji i Instituta za moderno obrazovanje. Događaj nosi naziv “Gimnastika uma”, a naziv smo opravdali aktivnostima kojima smo vežbali moždane “mišiće”. Cilj realizovanih aktivnosti je bio da učenike podstakne na razmišljanje i da ih aktivira da na situacije i problemske zadatke reaguju na domišljate i kreativne načine. Aktivnosti prate nastavni plan i program i kao takve su realizovane na časovima redovne nastave. Osmišljene su tako da ih učenici realizuju kroz radionice u postavljenim grupama, poštujući fizičku distancu. UVODNI DEO -razgovor o pojmu inteligencije, dečjoj inteligenciji, zanimljivostima i neverovatnim činjenicama o ljudskom mozgu kroz pripremljenu prezentaciju prikazanu preko video bim projektora ( fotografije i prezentacija u prilogu). GLAVNI DEO- radionice/aktivnosti (srpski jezik, matematika, priroda i društvo, muzička kultura). Grupe učenika su imale određeno vreme za svaku aktivnost , nakon čega su se smenjivale. Svaka grupa je imala po četvoro učenika i jednog pomoćnika unutar grupe. Aktivnost 1 – “Skrivene poruke u nakitu” : Morzeovim kodom do narukvice. Učenici su pred sobom imali Morzeov kod pomoću koga su, nižući perlice na strunu, sastavljali rečenice koristeći lične zamenice, koje se obrađuju na časovima srpskog jezika. Svakom simbolu je odgovarala perlica a kartu sa uputstvom je imao svako od učenika unutar radionice. Aktivnost 2- “Ritam memorija” - igra memorije. Na karticama su se nalazili pojmovi/simboli obrađeni na časovima muzičke kulture- polovina note, četvrtina note, osima note, polovina pauze, osmina pauze, violinski ključ, prima i sekunda volta, luk, četvrtina sa tačkom, znak za ponavljanje, postepeno pojačavanje ili utišavanje itd. Svako od učenika unutar grupe se trudio da zapamti gde stoji kartica i tako traži par istih karatica. Učenici su bili intelektualno aktivni i uživali su u svakom momentu. Aktivnost 3 –“ Razlomkom do pice”- učenici su kreirali sopstvene pice sa dodacima (paprika, masline, luk, pečurke, sir…) a zatim zapisivali razlomcima. Podloga pice je bila jedno celo (paradajz sos- krug), sir (četvrtine i osmine koje su učenici raspoređivali na podlogu po svom izboru, koristeći kreativnost i maštu). Priloge za picu napravljene od papira (zelena paprika, masline, pečurke, salama) su raspoređivali na parčiće. Nakon što su formirali svoje pice, na pripremljenom papiru su zapisivali sastojke u vidu razlomaka. Ova aktvnost je pogodna kao podsetnik na koncepte razlomaka koji su se obrađivali u trećem razredu, a kao prirema za rad sa razlomcima u četvrtom razredu. Aktivnost 4- “Geografska mozgalica”: zadatak učenika je bio da kroz rešavanje anagrama i osmosmerki pronađu nazive reka, planina, gradova, jezera, banja kako bismo objedinili oblast koja je realizovana u prethodnom period učeći o našoj zemlji, Republici Srbiji. Aktivnosti integrišu sadržaje vezane za usvajanje pravopisa sa sadržajima vezanim za prirodu i društvo, tj. snalaženje na geografskoj karti, i memorisanje geografskih pojmova. ZAVRŠNI DEO - “Growth mindset”, razgovor sa učenicima i pravljenje panoa za školski hol kao motivacija i podsetnik svima da se lični stavovi i sposobnosti uz učenje, rad, trud i posvećenost tokom života mogu razvijati i menjati tj. da tokom celog života rastemo i razvijamo se. Uživali smo!
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 98 - Dan ingeligencije