Aktivnosti - Dan Inteligencije
Odrasli!

Gimnazijalci genijalci - Dan inteligencije u Šabačkoj gimnaziji

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: neograničen - teško je proceniti koji broj građana je pročitao članak u novinama i na sajtu lista Glas Podrinja
Gimnazijalci genijalci - Dan inteligencije u Šabačkoj gimnaziji

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: neograničen - teško je proceniti koji broj građana je pročitao članak na sajtu lista Glas Podrinja
Gimnazijalci genijalci - Šta je inteligencija?

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: neograničen - teško je proceniti koji broj građana je pročitao članak na sajtu
Gimnazijalci genijalci - Obeležavanje Dana inteligencije u Šabačkoj gimnaziji, prilog TV AS

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: neograničen - teško je proceniti koji broj građana je prilog gledao na TV AS ili čitao i gledao sa njihovog sajta
Gimnazijalci genijalci - Obeležavanje Dana inteligencije u Šabačkoj gimnaziji, prilog TV AS

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: neograničen - teško je proceniti koji broj građana je pročitao članak na sajtu lista Glas Podrinja
Gimnazijalci genijalci - Dan inteligencije u Šabačkoj gimnaziji 2020 (E novine)

Ustanova: Šabačka gimnazija, Šabac
Broj učesnika: Neograničen