Aktivnosti - Dan Inteligencije
Stariji osnovci!

Tangram

LINK
Futošiki

LINK
Parlaj srpski i franse i zabavi se!

LINK
Tangram

LINK
Mebijusova površ

LINK
Rozete kroz matematičke naučale

LINK
Memorija i Opažanje

LINK
Skriveno blago raskovnika

LINK
Kreiranje zadataka sa Pitagorinom teoremom

LINK
Tvorba reči

LINK
Deljivost & struktura brojeva

LINK
Pažnj, pažnja 5!

LINK
Pažnja, pažnja 6!

LINK
Mozgalice

LINK
Logifaces

LINK
I giorni della settimana

LINK
"Takmičarski kviz u poznavanju Pytona"

LINK
Deljivost & struktura broja

LINK
Periodni sistem elemenata- učenje kroz igru kartama

LINK
Sve boje zvukova

LINK
POKRENI PRIČU

LINK
Smart Kids

LINK
Mentalni fitnes - koliko dobro ti rade vijuge?

LINK
Učiti je lako, ako znaš kako!

LINK
Kefalolovci

LINK
I giorni della settimana

LINK
Razmišljanje je zdravo!

LINK
Prinčevi i princeze

LINK
Smart and Happy

LINK
Jezičke mozgalice

LINK
Kuda plovi brod sa plavim dimnjakom

LINK
Mesec u mojim očima

LINK
"Mentalno razgibavanje"

LINK
Jezičke mozgalice

LINK
Jezici spajaju

LINK
Soroban

LINK
Skockajmo se!

LINK
IQ izazov

LINK
IQ izazov

LINK
Najinteligentniji ljudi Italije

LINK
Snadji se i napravi sam

LINK
Da nije možda

LINK
Ljudi i zvuci iz praistorije

LINK
Građenje reči

LINK
Memorija i opažaj

LINK
Umeš li da sačuvaš tajnu?

LINK