Aktivnosti - Dan Inteligencije
Stariji osnovci!

Tangram

LINK
Futošiki

LINK
Parlaj srpski i franse i zabavi se!

LINK
Tangram

LINK
Mebijusova površ

LINK
Rozete kroz matematičke naučale

LINK
Skriveno blago raskovnika

LINK
Kreiranje zadataka sa Pitagorinom teoremom

LINK
Tvorba reči

LINK
Pažnj, pažnja 5!

LINK
Pažnja, pažnja 6!

LINK
Mozgalice

LINK
Logifaces

LINK
"Takmičarski kviz u poznavanju Pytona"

LINK
Deljivost & struktura broja

LINK
Periodni sistem elemenata- učenje kroz igru kartama

LINK
Sve boje zvukova

LINK
POKRENI PRIČU

LINK
Smart Kids

LINK
Mentalni fitnes - koliko dobro ti rade vijuge?

LINK
Učiti je lako, ako znaš kako!

LINK
Kefalolovci

LINK
I giorni della settimana

LINK
Razmišljanje je zdravo!

LINK
Prinčevi i princeze

LINK
Smart and Happy

LINK
Jezičke mozgalice

LINK
Kuda plovi brod sa plavim dimnjakom

LINK
Mesec u mojim očima

LINK
"Mentalno razgibavanje"

LINK
Jezici spajaju

LINK
Soroban

LINK
Skockajmo se!

LINK
IQ izazov

LINK
IQ izazov 2

LINK
Najinteligentniji ljudi Italije

LINK
Snadji se i napravi sam

LINK
Da nije možda

LINK
Ljudi i zvuci iz praistorije

LINK
Građenje reči

LINK
Memorija i opažaj

LINK
Umeš li da sačuvaš tajnu?

LINK