I giorni della settimana

Glavni organizator :
Jelena Đonić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ "Svetozar Marković" Kraljevo
Opis :
Glavnoj aktivnosti prethodio je rad u paru učenika, koji su na osnovu povezivali nazive nastavnih predmeta na srspkom i italijanskom jeziku. Da bi napisali raspored časova, učenici su morali da savladaju nazive dana u sedmici. To su učinili, podeljeni u grupe od po 4-5 učenika, tokom glavne aktivnosti koja je imala tri zadatka. U prvom zadatku, učenicima su dati opisi nebeskih tela po kojima su radni dani dobili ime, kao i opisi i nazivi praznika po kojima su dani vikenda dobili ime. Zadatak učenika bio je da na listiću napišu naziv nebeskog tela koje odgovara opisu. Ovde je ostvarena korelacija sa svetom oko nas, odnosno sa istorijom (starorimska mitologija), geografijom (Sunčev sistem) i verskom nastavom (Šabat i nedelja kao praznični dani). U drugom zadatku učenicima su podeljeni listići sa nazivima dana u sedmici. Zadatak je bio da povežu nebesko telo, odnosno praznik sa imenom dana. Ovaj zadatak se radi na osnovu uočavanja sličnost u imenu. Treći zadatak ove aktivnosti odvijao se tako što su učenici dobili kratku pesmicu na srpskom jeziku, na osnovu koje je trebalo da rasporede dane u sedmici od ponedeljka do nedelje. SVaki stih pesmice je asocijacija na neko nebesko telo ili praznik. Ovde je zastupljeno asocijativno učenje. Kada završe, učenici lepe u svesku pesmicu. Po završenom grupnom radu, učenici pišu raspored časova. Osim razvijanja intelektualnih sposobnosti povezianjem. uočavanjem sličnosti i asocijativnim učenjem putem indicija, ova aktivnost podiže nivo motivisanosti učenika za rad.
Imena realizatora :
Olga Drobnjak, asistent u pripremi
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 103 - Dan ingeligencije