Slika mi priča

Glavni organizator :
Marija Zec
Broj učesnika :
16
Ustanova :
OŠ "Cana Marjanović", Ralja
Opis :
Učenici trećeg razreda OŠ "Cana Marjanović" u Ralji, su obeležili Dan inteligencije kroz zanimljivu aktivnost u centralnom delu časa Srpskog jezika nastavne jedinice "Opisivanje-slika mi priča". Šesnaest učenika je aktivno učestvovalo, uz saradnju i timski rad. Nakon emocionalno-intelektualne pripreme na samom početku časa kroz asocijaciju i najave nastavne jedinice, učenici su dobili već pripremljen materijal za realizaciju ove aktivnosti. Iz gomile kartica sa ilustracijama, izlačili su po pet kartica vodeći računa o tome da ih mogu povezati u priču koju će kasnije, u grupi od po troje, sastavljati i zapisivati. Na karticama su predstavljena bića, predmeti i pojave (imenice). Nakon što su izabrali, svaka grupa za sebe, tražili su ceduljice koje odgovaraju karticama i opisuju ih (za svaku karticu je potrebno promaći po tri odgovarajuća opisa). Uz pomoć izvučenih kartica (ilustracija) i opisa(ceduljica), učenici su osmišljavali maštovite, neobične i zanimljive priče koje su zapisivali a na kraju časa i čitali. Učenici su na zanimljiv i kreativan način sarađivali, usmeravali pažnju na pojedinosti i celinu razvijali logičko mišljenje, kogniciju, inteligenciju, razvijali vizuelnu percepciju, bogatili rečnik i razvijali literarno stvaralaštvo.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://ufile.io/ljgcc885
Aktivnost 106 - Dan ingeligencije
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9