Prebrojavanje kvadrata

Glavni organizator :
Marija Blanić
Broj učesnika :
27
Ustanova :
OŠ "Ljubica Radosavljević Nada ", Zaječar
Opis :
Aktivnosti "Prebrojavanje kvadrata" i "Magične šeme" realizovani su na dodatnoj natavi iz matemtike i Matematičkoj radionici "Alas" u okviru Obogaćenog jednosmenskog rada.Cilj aktivnosti je razvijanje logičkog zaključivanja, razvijanje ljubavi prema matematici, razvijanje percepcije. Formacija rada je bila u grupi, a radi sarađivanja i vršnjačkog učenja.
Imena realizatora :
/
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 116 - Dan ingeligencije