Poveži i osmisli

Glavni organizator :
Dragana Aprcović
Broj učesnika :
20
Ustanova :
JU OŠ "Kekec"
Opis :
Prva aktivnost je rješavanje rebusa čije je konačno rješenje ribar. Time je djeci uveden lik sa kojim će se družiti. Tokom druge aktivnosti ribaru pomažu da pronađe svoj izgubljeni brodić (rad na lavirintu) Treća aktivnost je slaganje slagalica čime dobijamo potrebne pojmove(ribar, riba, brodić, hobotnica, djeca, kuća) Četvrta aktivnost- Složene slagalice kače na predviđeno mjesto, posmatraju,biraju pojmove povezuju i smišljaju priču. Peta aktivnost - crtaju svoje priče Šesta aktivnost- pričaju svoje priče
Imena realizatora :
1.Božović Grujić Aleksa 2. Đokmarković Andrija 3. Đurašić Nenad 4. Đurašković Filip 5.Jovanović Marija 6. Kaluđerović Elena 7. Krdžić Novak 8. Kurtović Branko 9. Madžar Katarina 10. Medojević Pavle 11. Milošević Lazar 12. Milovanović Emilija 13. Pobojnaja Alisa 14. Radonjić Jovo 15. Sanković Andrea 16. Šimun Matej 17. Valikova Arina 18. Vuković Mia 19. Goncharuk Platon
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 122 - Dan ingeligencije
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6