Kuda plovi brod sa plavim dimnjakom

Glavni organizator :
Ivana Manasijević
Broj učesnika :
18
Ustanova :
OŠ "Bora Stanković", Karavukovo
Opis :
U sredu, 2. oktobra 2019. godine sa početkom u 14 časova okupljeni učenici su rešavali dve mozgalice kao uslov za rešavanje Ajnštajnovog testa inteligencije. Prvi zadatak je bio prebrojavanje kvadrata, a drugi zadatak je bio sastavljanje tročlane delegacije sa unapred zadatim uslovima. Učenici su uspešno rešili ove zadatke. Drugi zadatak: Organizatori međunarodnog ekološkog kampa treba da odaberu timove koji će brinuti o zdravlju učesnika. Svaki tim treba da ima lekara, bolničara i vozača. na spisku su tri lekara - Leo, Lara i Lenka, tri bolničara - Boris, Bojan i Branko i dva vozača - Vanja i Veljko. Anketa je pokazala da postoji nesaglasnost između pojedinih kandidata. Iz opravdanih razloga u istom timu ne mogu biti: Leo i Bojan, Leo i Veljko, Lara i Branko, Boris i Vanja, Lenka i Vanja, Bojan i Veljko. Napiši sve mogućnosti za sastav lekarskih timova. Nakon ovih mozgalica usledilo je rešavanje testa u dve verzije “Ko čuva ribice?” i “Kuda plovi brod sa plavim dimnjakom?”. Najuspešnija u rešavanju testa bila je Anja Stanojković, učenica osmog razreda koja je za deset minuta uspela da odgonetne “ko čuva ribice”. Četiri minuta nakon nje učenik sedmog razreda, Andrija Stojković otkrio je “kuda plovi brod sa plavim dimnjakom”. Nakon njih, ostali prisutni učenici svojim tempom su rešavali mozgalicu. Naposletku, petnaest od dvadeset prisutnih učenika rešilo je mozgalicu za manje od 45 minuta. Prosečno vreme rešavanja mozgalice bilo je 23 minuta.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 126 - Dan ingeligencije