Ko će više? Ko će više?

Glavni organizator :
Daliborka Putić Berarov
Broj učesnika :
16
Ustanova :
OŠ "Vuk Karadžić" Zrenjanin
Opis :
Učenici su bili podeljeni u četiri grupa, a u svakoj grupi se nalazilo po njih četvoro. Podela je izvršena slučajnim izborom, izvlačenjem kuglica različitih boja. Grupama je objašnjen  cilj igre. Cilj igre je da izgrade što višu i konstrukciono stabilnu kulu. Svaka grupa je dobila određenu količinu materijala za izradu kule(10 kanapa i 10 čokanja). Ostatak potrebnog materijala su zarađivali rešavanjem rebusa. Rebusi su se nalazili u tri različite koverte u tri nivoa težine. Učenici su sami birali iz koje koverte će izvlačiti rebus. Oni koji su rebus uspešno rešili mogli su sa gomile da uzmu onoliko kanapa ili čokanja koliko im poena donosi nivo njegove težine( 3, 4, ili 5 stvari) . Sami  su birali i grupno se dogovarali šta im je od materijala potrebno i koji nivo težine rebusa žele da rešavaju.Grupa koja nije rešila rebus morala je da pauzira 60 sekundi. Igra se završila nakon 45 min.Pošto je bilo više kula slične visine stabilnost se proverila gađanjem istih iz pet pokušaja gumenim lopticama. Proglašeni su pobednici . Pohvaljujena je grupa koja je najviše rebusa rešila. Aktivnost je bila otvorena za javnost te su joj prisustvovali neki roditelji, pedagog, direktor škole i kolege. Ocena prisutnih je da su deca uživala i da je da su kroz nju razvijali timski duh  i vežbali neke socijalne veštine.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 130 - Dan ingeligencije