NTC-klub

Glavni organizator :
Snežana Danić
Broj učesnika :
10
Ustanova :
OŠ"Sveti Sava" Kikinda
Opis :
Testiranjem IQ-a se izvršila detekcija natprosečno inteligentnih učenika sadašnjih trećih i četvrtih razreda koji su postali članovi NTC kluba. Tokom dosadašnjih susreta petkom smo se bavili razvojem sposobnosti učenja i stimulativnim aktivnostima za razvoj asocijativnog razmišljanja, a učenici su kroz igru, naučili puno novih stvari. Aktivnosti kojim smo se bavili: 1. Igra duplih asocijacija (Učenici su u parovima jedni drugima kroz asocijacije objašnjavali pojmove opširno, a kasnije samo jednom rečju.) 2.Skrivene reči u rečenici ( Učenici su rešavali primere koje sam im ja zadavala, prvo niži, a posle viši nivo. Nakon toga su i sam smišljali primere i zadavali ih jedni drugima) 3. Zagonetna pitanja (Učenici su rešavali pitanja koje sam im ja postavljala.Sadržaji su iz "Politikinog zabavnika" iz rubrike "Da li verujete". Pitanja su tako projektivana da insistiraju razmišljana u raznim smerovima, što je kod učenika iniciralo veliku angažovanost.) 4. Prebacivanje pesme u asocijacije (Pre rada na pesmi sam im pripremila duhovitu sliku "Subaša prede obje ovce",koja im je omogućila da lakše shvate pojmove : subjekat, predikat i objekat, s tim da sam im nepoznatu reč "subaša" uvela kao skrivenu reč . Nakon uspešno obavljenog tog zadatka, uz reakciju "E sad mi je jasno!", prešli smo na prebacivanje pesme "Beli leptir luta" Dobrice Erića u asocijacije, slikovni niz. Nakon uspešno obavljenog zadatka čitali pesme samo na osnovu slikovnog prikaza i već znali pesmu napamet.) Učenici su kroz igru s radošću, naučili mnoge nove pojmove i sadržaje koji će im, zbog načina učenja, biti trajno memorisana.
Imena realizatora :
Testiranje je izvršila Nada Zorić, psiholog.
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 157 - Dan ingeligencije