Kreiranje mapa uma pomoću programa mindmup

Glavni organizator :
Dragan Nikolić
Broj učesnika :
9 (učenici odeljenja 1/1)
Ustanova :
Tehnička škola za dizajn kože
Opis :
U okviru dva blok školska časa informatike i računarstva učenicima je predstavljen online softver za izradu mapa uma - mindmup. Osnovna ideja je bila da se znanje koje će dobiti od školskog psihologa vezano za kreiranje, korišćenje i primenu mapa uma prikaže korišćenjem digitalnih tehnologija. Konkretna tema na časovima informatike bila je razrada osnovnog pojma računarskog sistema čime su učenici obnovili osnovna znanja iz ove oblasti. Učenici su naučili kako se organizuje mapa, dodaju vizuelni detalji, menjaju stavke poput fonta, boje, veličine, unose slike i menjaju položaji polja. Upoznati su sa daljim mogućnostima primene ovog alata u raznim drugim oblastima (npr. kreiranje rodoslova vladara iz istorije, raznih procesa iz biologije, šematsko organizovanje dogadjaja).
Imena realizatora :
Glavni organizator događaja je psiholog škole Tatjana Tomić Đurović, od ostalih učesnika su Nataša Stojiljković, profesor srpskog jezika i Tijana Milutinović, profesor stručnih predmeta iz oblasti dizajna
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Aktivnost 158 - Dan ingeligencije
1 / 2
2 / 2