Parlaj srpski i franse i zabavi se!

Glavni organizator :
Ana Jovanović
Broj učesnika :
28
Ustanova :
OŠ ,,Vasa Pelagić'
Opis :
Nastavnice srpskog i francuskog jezika održale su zajednički čas. U uvodnom delu bilo je reči o Evropskom danu jezika i značaju poznavanja maternjeg i stranih jezika. Učenicima je francuski drugi strani jezik, tako da je ovo tek početak druge godine učenja. Zatim je za motivaciju usledila igra memorije: slike, sa zadatkom ,,pronađi uljeza’’ i imenuj pojmove na srpskom i francuskom jeziku, a možeš i na nekom drugom jeziku koji znaš. U glavnom delu učenici su radili u parovima ili grupicama od po 3 člana. Svaka grupa dobila je zadatke. Nakon vremena određenog za rad, učenici su predstavljali svoja rešenja. Zadaci za grupe su bili sledeći: 1.zadatak: Imaš 12 kartica sa ilustracijama i rečima koje označavaju pozdrave. Po principu igre ,,Domine’’ treba da spojiš odgovarajuću sliku i reč. Reči su napisane na francuskom, engleskom, italijanskom i nemačkom jeziku. Kad završiš zadatak, treba da pročitaš reči na francuskom, engleskom, a, ako znaš, možeš i na drugim jezicima. 2.zadatak: Imaš 12 kartica sa ilustracijama i rečima koje označavaju brojeve. Po principu igre ,,Domine’’ treba da spojiš odgovarajuću sliku i reč. Reči su napisane na francuskom, engleskom, italijanskom i nemačkom jeziku. Kad završiš zadatak, treba da pročitaš reči na francuskom, engleskom, a, ako znaš, možeš i na drugim jezicima. 3.zadatak: Pred tobom su delovi za igru ,,Tangram’’, svaki je različite boje. Treba da složiš ovih 7 delova u dati kvadrat. Zatim treba da imenuješ boje na francuskom jeziku. Ako želiš, možeš i na engleskom ili nekom drugom jeziku, ako znaš. 4.zadatak: Pred tobom su puzle, na čijem jednom delu se nalazi slika odevnog predmeta, a na drugom njegov naziv na francuskom jeziku. Tvoj zadatak je da ih spojiš u odgovarajuće parove. Pažnja, neki nazivi su suvišni! 5.zadatak: Pred tobom su puzle na kojima su napisani nazivi dana u nedelji na francuskom jeziku. Reči su podeljene na slogove. Tvoj zadatak je da spojiš odgovarajuće slogove u nazive dana i da ih poređaš po redosledu u sedmici. 6.zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Sastavi kratku priču prema datim slikama/pojmovima koje predstavljaju tako da iskoristiš svih šest crteža. 7.zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Imenuj date pojmove. Pokušaj da navedeš što više sinonima (reči sa sličnim značenjem) koji odgovaraju datim pojmovima. 8.zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Imenuj date pojmove. Navedi što više reči koje se rimuju sa datim pojmovima. Ako želiš, možeš da osmisliš i kratku pesmu. 9.zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Posmatraj naspramne strane kocke. Koristeći ta dva pojma/slike, sastavi rečenicu po modelu: Kad bi...(1. slika), onda bi...(2. slika). 10.zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Za svaku sliku napravi asocijativni rečnik, tj. Navedi sve reči koje možeš da povežeš sa tim pojmom. Na primer: patika - trčanje, sport, tenis, par, košarka, pertla... 11.Zadatak: Imaš kocku sa 6 slika. Imenuj pojmove i napiši ih na bilo kom stranom jeziku, koji znaš, ako znaš. Ako ne znaš, možeš da koristiš mobilni telefon i potražiš na internetu i naučiš neke nove reči. Evaluacija na kraju časa pokazala je da se učenicima dopada ovakav način učenja, da je zabavniji i kreativniji. Času su prisustvovali direktor i pedagog škole.
Imena realizatora :
Sonja Tošev
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 16 - Dan ingeligencije