Orijentacija

Glavni organizator :
Nataša Banko
Broj učesnika :
20
Ustanova :
OŠ "Vojvoda Stepa"
Opis :
Učenici su se upoznali sa svemirom i planetama kroz film i izrađuju maketu našeg sunčanog sistema. Nakon toga saznaju da je planeta na kojoj živimo Zemlja i da se država naziva Srbija. Učenici su se upoznali sa stranama sveta kroz Osmosmerku. Nakon toga učenici su igrali igru "Podmornica" kako bi shvatili šta je plan naselja i pravimo maketu "Od kuće do škole" gde nam je maketa služila da pomoću strelica odrede svoje kretanje i da određuju položaj na kojem se nalaze bitne institucije.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 168 - Dan ingeligencije