Mikina NTC potraga za blagom

Glavni organizator :
Marija Vermezović
Broj učesnika :
10
Ustanova :
OŠ "Miroslav Mika Antić"
Opis :
Mikina NTC potraga za blagom Mikina NTC potraga za blagom osmišljena je i realizovana oslanjajući se na principe NTC sistema učenja. Različiti oblici kretanja, vežbe za dinamičku akomodaciju oka, rotaciju i ravnotežu uz određene zadatke su deo aktivnosti predviđenih u našoj potrazi za blagom, a usmerene su na stimulaciju neuronskih veza i puteva. Takođe, predviđene aktivnosti stimulišu i razvoj asocijativnog i funkcionalnog razmišljanja, pa su pored poligona, učenici morali da reše i niz zanimljivih i izazovnih zadataka: da odgovore na asocijativno pitanje, pronađu skrivenu reč u rečenici, reše spajalice, odgonetnu zagonetno pitanje, slože slagalicu i dešifruju šifru. U potrazi za blagom učestvovalo je deset učenika (od II – IV razreda) podeljenih u dve grupe ujednačene po uzrastu i polu. Učenici su se trudili da sve prepreke uspešno savladaju i da dođu do cilja. Odlično su sarađivali, kako učesnici u jednoj grupi, tako i grupe međusobno. Scenario aktivnosti: • Na dvorištu su napravljena dva identična poligona. Obe grupe sa startne pozicije polaze u isto vreme ka cilju- punktu koji se nalazi na ulaznim vratima škole. Poligon I: Prvi deo: Jedan za drugim učenici četiri puta preskaču vijaču brojeći na nemačkom. Slušaju jedni druge da bi mogli da nastave gde je prethodni učenik stao. Prvi učenik broji od 1 do 4, drugi od 5 do 8, treći od 9 do 12 i tako do 20. Drugi deo: Na zemlji je poređano 8 (dvocifrenih i trocifrenih) različitih brojeva. Učenici treba sunožno da skaču od većeg ka manjem. Treći deo: Učenik stane na marker koji je postavljen u dvorištu, kaže jednu reč i baci loptu učeniku koji se nalazi sa njegove desne strane. Učenik koji je uhvatio loptu kaže asocijaciju na tu reč i odlazi do markera. Ponavlja reč koju je rekao kako bi je čuo naredni učenik, kojem baca loptu i koji treba da kaže asocijaciju na tu reč. Postupak se ponavlja dok svi učenici ne uhvate loptu i ne kažu asocijaciju. • Na ulaznim vratima se nalazi punkt. Na ovom punktu učenici treba da odgovore na asocijativno pitanje. Svaka grupa dobija po jedno pitanje, a prvo odgovara grupa koja je prva stigla. Nakon što da tačan odgovor, svi članovi grupe dobijaju bedževe i, u zavisnosti od toga koja su grupa, plava ili crvena, odlaze do sledećih punktova prateći svoju boju. Zagonetna asocijativna pitanja: Šta povezuje kornjaču i viteza? (oklop) Šta povezuje lift i košulju? (dugme) • Sledeći punktovi se nalaze u učionici 2. razreda. Tu su smeštena dva punkta (po jedan za svaku ekipu) na kojima se nalaze dve rečenice sa skrivenim rečima. Jedna od dve skrivene reči koje će svaka grupa otkriti biće oznaka punkta do kojeg treba da dođu nakon savladanog sledećeg poligona (reči su: balon i klupa). Nakon što otkriju skrivene reči, učenici prelaze na naredni zadatak. Skrivene reči: Pored čega prolaziš kad voziš bicikl u parku? (klupa) Prolete brzo, ko metak. (kometa) Šta na bal oni šareno nose? (balon) Puž i na piknik ponese kuću. (užina) • U učionici 1. razreda nalazi se poligon koji učenici treba da prođu kako bi stigli do sledeće učionice i sledećeg zadatka. Poligon prvo prolazi ekipa koja je brže rešila prethodni zadatak, a druga ekipa ne može da krene dok kompletna prva ekipa ne prođe poligon. Poligon II: Prvi deo: Po postavljenoj pravoj liniji učenici se kreću vrteći se u krug i govoreći reči na zadato slovo (prvi učenik govori reči na slovo A, drugi na slovo B...). Drugi deo: Na podu se postavljena latinična i ćirilična slova. Učenici se kreću tako što noge polože na latinična, a ruke na ćirilična slova. Treći deo: Učenici se kreću po postavljenoj pravoj liniji noseći u varjači lopticu koja ne sme da padne. Četvrti deo: Učenici se provlače kroz postavljeni lastiš. • U učionici 4. razreda nalaze se dva punkta (po jedan za svaku ekipu: Balon i Klupa) na kojima se nalaze po dve spajalice. Učenici prilaze punktu u zavisnosti od rešenja do kojeg su došli kada su otkrivali skrivenu reč. Spajalice: Treba da znamo i poštujemo njegova pravila. P R A V O _ _ _A Nj E Rešenje: P R A V O P I S A Nj E Od njega se pravi najbolji. K R O M _ _ _ E Rešenje: K R O M P I R E Na njegovom dnu on nešto traži. J E Z E _ _ N I L A C Rešenje: J E Z E R O N I L A C Kad se on organizuje u Veneciji, svi je nose. M A S _ _ R N E V A L Rešenje: M A S K A R N E V A L • U učionici 7. razreda nalaze se dva punkta (po jedan za svaku ekipu) na kojima se nalazi zagonetno pitanje (svaka ekipa dobija različito pitanje). Zagonetna pitanja: U Finskoj se svake godine organizuje takmičenje u bacanju. Po čemu je njihovo takmičenje u bacanju jedinstveno? Odgovor: U pitanju je takmičenje u bacanju mobilnih telefona. Šta razlikuje slona od drugih sisara? Odgovor: Slon je jedini sisar koji ne može da skoči. • Nakon što tačno odgovore, učenici dobijaju mapu koju treba da prate kako bi stigli do mesta na kojem se nalazi deo slike. Jedan deo slike biće smešten u učionici 4. razreda, a drugi u učionici 5. razreda. • Kada pronađu delove slike, učenici odlaze do učionice 2. razreda gde kače svoj deo slike. Kad obe ekipe stave svoj deo slike na pano, pomoću šifri otvaraju kutije. U kutijama će se nalaziti slatkiši. NTC šifre: zadate reči: glava, toplo, vruće šifra: 123 prevod: head, warm, hot rešenje: hat zadate reči: olovka, gumica, zarezač šifra: 157 prevod: pencil, rubber, sharpener rešenje: pen
Imena realizatora :
Danijela Grandić Lela Tomin Tanja Đurić Tatjana Cvijanović Ivana Jeftić Renata Jevtić Mešter Dejan Stanić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 173 - Dan ingeligencije