Lov na blago

Glavni organizator :
Bojana Nikolić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ,,Mihailo Petrović Alas”, Beograd
Opis :
Dan inteligencije obeležili u okviru nastave srpskog jezika, kroz aktivnost „Lov na blago” i ponavljanje znanja iz nastave srpskog jezika koje se tiče slova, slogova, reči i rečenica. Aktivnost „Lov na blago” smo započeli razgovorom o gusarima i izgubljenom blagu. Učenici su podeljeni u pet grupa. Svaka grupa je imala svog kapetana (vođu). Nakon kratkog razgovora o gusarskom blagu, svaka grupa je dobila uputstvo za rad. Učenici su dobijali uputstva za svaki zadatak i svaki zadatak je nosi određeni broj zlatnih novčića (čokoladnih). Grupa koja je osvojila najviše zlatnih novčića je pobednik i osvaja izgubljeno blago (čokoladne novčiće). Učenici su imali četiri zadatka , raspoređena od lakših ka težim. Svaki zadatak smo proverili usmenim putem. Uputstvo za rad: Dragi gusari, krenuli ste u ovu veliku avanturu i najveću potragu za blagom. Ova potraga neće biti laka, očekuje vas mnogo teških izazova do kovčega sa blagom, budite pametni i strpljivi. Želim Vam puno uspeha! Zadatak 1 : Smisli rečenicu Učenici izvlače jedno slovo napisano na karitici od ponuđenih. Zadatak učenika biće da u okviru grupe smisle jednu rečenicu koja će u kojoj će svaka reč počinjati slovom kojim su dobili. Rečenica treba da sadrži najmanje četiri reči. Za ovaj zadatak učenici imaju pet minuta i on im donosi dva zlatna novčića! Slova : Aa, Bb, Vv, Gg, Dd, Đđ, Ee, Žž, Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Ljlj, Mm, Nn, Njnj, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ćć, Uu, Ff, Hh, Cc, Čč, Dždž, Šš. Ovaj zadatak je koristan jer kroz igru i zabavu podstiče učenike na razmišljanje i misaonu aktivnost i zahteva dobru koncentraciju i podstiče učenike da smišljaju reči i povezuju ih u rečenice na dato slovo. Rad na zadacima u okviru grupi pomaže učenicima da smisle nove ideje i podele ih sa drugima . Zadatak 2: Izgubljene reči Ispred učenika se na tabli zalepljena nalaze tri papira,koja se razlikuju po bojama. Crveni papir predstavlja reči koje imaju jedan slog. Žuti papir predstavlja reči koje imaju dva sloga. Zeleni papir predstavlja reči koje imaju tri ili više slogova. Svaka grupa bira jednu kovrtu u kojoj se nalaze reči koje treba da razvrstaju i zalepe na papire u zavisnosti od toga koliko slogova ima reč. Učenicima na početku zadatka govorim koji papiri koja boja je za koji broj slogova, a njihov zadatak je da to zapamte. Učenici za ovaj zadatak imaju deset minuta i donosi im četiri zlatna novčića. Učenici imaju određeno vreme da pročitaju reči koje su dobili i dogovore se oko toga koje reči imaju koliko slogova. Zatim prozivam kapetane ( vođe grupa ) da zalepe reči, jednu po jednu reč, na papire. Svaka grupa je dobila po šesnaest reči. Jednosložna reč (reč ima jedan slog): Dvosložna reč (reč ima dva sloga): Trosložna reč (reč ima tri sloga): Višesložna reč (reč koja ima više slogova): šah, dan, zec, miš, konj, vrt, som, zmaj, tri, dva, sad, ima, Ana, Iva, zar, pas, sto, trn, prst, uvo, oči, kapa, ruka, šećer, majmun, zrno, brdo, srce, Tina, Sara, kuća, sreća, mama, drvo, tikva, ruža, putić, vrata, lepota, mašina, kašika, leteti, pevati, slikati, sanjati, ručati, planina, trčati, bojanka, ležati, pomoći, rezati, rđati, domovina, lastavica, učionica, letelica, preskakati, prepreka, prepričati, drugarica, Kopaonik, pretrčati, pretražiti Vizuelizacija pomaže učenicima da dobro zapamte ono što su čuli i videli. U ovom slučaju učenici treba da zapamte koja boja je namenjena za reči sa određenim brojem slogova (jedan, dva, tri ili više slogova) , a zatim da iz dobijene reči razvrstaju pravilno. Potrebna je dobra koncentracija i organizacija u okviru grupa. Ovaj zadatak podrazumeva i fizičku aktivnost , jer učenici moraju da se kreću kako bi zalepili kartice sa rečima na pravo mesto. Zadatak 3: Reči koje se završavaju na.... Učenici izvlače papirić na kojem se nalaze slogovi, na primer: ( gram), (tak), (ija), (ost), (al), (zam), (la), (na) , (ma), (ana). Učenici izvlače papir, otvaraju ga i čitaju naglas šta piše na njemu. Njihov zadatak je da se sete i zapišu što više reči koje se završavaju tim slogom. Vreme za ovaj zadatak je deset minuta i donosi im četiri zlatna novčića! (gram, tak, ija, ost, ana, la, ja , mo, ma, zam , ni, im, na, al, ić,re) Zadatak 4 : Šifrovana poruka u boci Učenici dobijaju bocu u kojoj se nalazi šifovana poruka koju treba da dešifruju. Svaki znak u tabeli ima značenje jednog slova. Za ovaj zadatak učenici imaju petnaest minuta i on im donosi pet zlatnih novčića. Učenicima je naglašeno da se neka slova ponavljaju. ∑ ∂ Ω Ѫ Ѧ Ҩ Ѭ ₻ Ѯ ₹ ₳ Ъ Z I S Š N O L T E J A V Ѧ∂₹ Ѯ ∑ Ѭ₳₻ Ҩ Ω Ъ Ѯ Ѫ₻ Ҩ Ω∂₹₳ Nije zlato sve što sija. Pomoću ovog zadatka učenici će vežbati vizuelno i kratkoročno pamćenje. Ovaj zadatak pomaže razvoju autidivnog pamćenja, ali takođe vežba pažnju i koncentraciju. Učenici moraju dobro da se usredsrede na to šta piše u tabeli i bez greške zapišu slova kako bi došli do rešenja zadatka.
Imena realizatora :
Bojana Nikolić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 187 - Dan ingeligencije
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11