Pažnja,pažnja 2

Glavni organizator :
Biljana Vukašinović
Broj učesnika :
19
Ustanova :
OŠ " Prota Mateja Nenadović" Brankovina
Opis :
U uvodnom delu časa sa učenicima se razgovaralo o pažnji i pojmu inteligencije. Centralni deo časa je podeljen u dva dela. U prvom delu učenici na pripremljenom materijalu trebalo da uoče razlike između dva crteža. Materijal podeljen po težini od lakšeg ka težem (od 5 do 10 razlika). Drugi deo centralnog dela časa učenici su pravili sopstvenu igru memorije. Iz koverte su izvlačili teme prilagođene uzrastu (godišnja doba, škola, slova, brojevi...). Materijal će se plastificirati i ostaviti mlađim učencima za igre pažnje. Završni deo posvećen sumiranju utisaka o aktivnostima.
Imena realizatora :
Bojana Lalović Milanović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 19 - Dan ingeligencije