Robotika

Glavni organizator :
Danijela Kleut
Broj učesnika :
19
Ustanova :
OŠ "Savrmena"
Opis :
Robotika učenicima pruža mogućnosti da se upoznaju sa osnovama pismenosti u 21. veku, kao i usvajanje transverzalnih veština i znanja: logičko, kritičko i kreativno razmišljanje, sposobnost rešavanja problema, timski i projektni rad. Ove veštine su dragocene za uspeh u školi i u karijeri u 21. veku. Istraživanja su pokazala, a i naše iskustvo tokom nastave je potvrdilo – da deca koja uče da robotiku i programiraju postižu bolje rezultate iz matematike, jezika, pa čak i umetnosti.Na jednom času robotike su prilagođavali brzinu, stvarali strategiju na koji način mogu oboriti čunjeve, kako preći put sa preprekama. Savladavanje prepreka uz pomoć programiranih robota svakako angažuje više vrsta inteligencije.
Imena realizatora :
Saša Ivakić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 202 - Dan ingeligencije