Građenje reči

Glavni organizator :
Suzana Dašić
Broj učesnika :
22
Ustanova :
OŠ "Mihailo Petrović Alas"
Opis :
Učenici podeljeni u grupe dobili su zadatak da pomoću kocaka (didaktičkog materijala smišljenog i napravljenog za ovu priliku - "Gradimo rečograd") sastave što više reči. Dobijene reči su zapisivali, a sa stranica kocaka koje su upotrebili, povezivali naziv morfološkog elementa od kojeg je reč sastavljena kao i naziv tako građene reči sa metodom građenja reči. Ovim putem učenici su samostalno dolazili do saznanja od kojih delova se reči mogu tvoriti, kako se ti delovi zovu (koren reči, sufiks, prefiks itd). Ostvaren je osnovni cilj časa, usvajanje osnovnih pojmova oblasti tvorbe reči, a na kraju časa, učenici su bili u stanju da razlikuju delove od kojih su reči sastavljene kao i kakve su po građenju ( prosta, izvedena, složena) putem analitičko-sintetičkog učenja i učenja putem otkrića.
Imena realizatora :
/
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 212 - Dan ingeligencije