Licider-kolačari

Glavni organizator :
Ljuba Radeta
Broj učesnika :
25 (dvadeset pet)
Ustanova :
OŠ 'Vuk Karadžić' Kraljevo
Opis :
Na času Narodne tradicije učenici će se upoznati sa zanimanjem -kolačar i kolačom- licidersko srce. Cilj i zadaci časa: Obrazovni: Uvođenje učenika u aktivnosti revitalizacije tradicije kroz neposredno upoznavanje materijalne i duhovne tradicije kulture svog naroda i naroda u užem i širem okruženju. Usvajanje elementarnih znanja o razlici između folklornog i aktuelnog okruženja kroz upoznavanje različitih tradicionalnih zanata –licideri i njihovi proizvodi-liciderska srca. Funkcionalni : Obnoviti i proširiti znanja o zanimanjima bombondžija i kolačari. Osposobljavanje učenika da odgonetaju zagonetke i rešavaju rebuse. Vaspitni: Negovanje ljubavi prema narodnoj tradiciji i elementima nacionalne kulture (suveniri, narodna nošnja, narodna pesma). Razvijanje mašte i ljubavi prema radu. Ishodi: Učenici će umeti da prepoznaju i opišu zanimanje kolačar i kolač – licidarsko srce. Aktivnost nastavnika: planira aktivnosti sa učenicima, daje uputstva učenicima kako da se podele u grupe i koja su zaduženja grupa, podstiče učenike na rad, demonstrira i objašnjava koje se boje i ukrasi, šare nalaze na narodnoj nošnji, navodi primere oblika licidarskih srca, daje povratnu informaciju, priprema PP prezentaciju, smišlja rebus za potrebnu reč. Aktivnost učenika: Slušaju predavanje nastavnika, uočavaju boje i šare na licidarskim kolačima i iste crtaju, od plastelina izrađuju ukrase za licidarska srca, odgovaraju na pitanja u vezi sa zanimanjima bombondžije i kolačari, odgonetaju rebus, vežbaju se u rimovanju, pevaju narodne pesme. Oblici rada: frontalni, individualni, grupni rad. Nastavne metode: razgovor, metoda praktičnih radova, demonstrativno- ilustrativna. Nastavna sredstva, mediji:PP prezentacija, kolači, srca od stirodura, lepak, plastelin, ukrasi za kolače. Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura (izrada licidarskih srca, ornament-šara i ukrasi na narodnoj nošnji); Muzička kultura (pevanje narodnih pesama) STRUKTURA I TOK ČASA, VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA 1. UVODNI DEO ČASA (4 min.): 1.1. Motivacija Razgovor sa učenicima o zanimanju koje smo upoznali na prethodnom času- bombondžije. 2. ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА (31мин.): 2.1. Učenicima smo najavili još jedno 'slatko zanimanje' preko rebusa 2.2. Rešenje rebusa su KOLAČARI.Nastavnik je sa učenicima nastavio priču o zanimanju KOLAČARI (Šta su pravili kolačari? Koje vrste kolača poznaju? Navodili su sastojke od kojih se prave kolači. Učenici su se izjašnjavali koje kolače najviše vole i zašto. Navodili su koje kolače znaju u obliku srca. Odmah su dali odgovore: medeno srce i bakin kolač, a sa liciderskim srcem (najpoznatijim kolačem u obliku srca) ih je upoznala učiteljica. 2.3. Zapisivanje naslova na tabli: Kolačari- Licidersko srce. 2.4. Nastavnik pomoću PP prezentacije upoznaje učenike sa ovim posebnim kolačem– Licidersko srce -Koji se to ukrasi nalaze na ovom kolaču? Gde smo još videli ove šare i boje? Na narodnoj nošnji i ćilimima. U učionicu ulazi devojčica u narodnoj nošnji. Učiteljica sa učenicima analizira njenu nošnju. Upoređuju boje i šare na vezu na košulji sa bojama na liciderskom srcu. Na srcu se pored raznih ukrasa nalazilo i malo ogledalo. Šta simbolizuje srce? Ljubav. Šta mislite čemu je služilo ogledalo na ovom kolaču? U tom ogledalu se ogledao onaj ko bi ga držao u ruci. Licidersko srce momci su poklanjali devojkama na vašarima ko znak svoje simpatije. Licidersko srce pripada kolačima iz reda medenjaka jer od davnina njihov osnovni sastojak čine: med, brašno i mirišljivi začini. Zanatlije koje ih prave su licitari (licidari).. Reč licidar dolazi od austro-nemačke reči Lebzelter. Ovi medeni kolači bili su u obliku srca, ali i u drugim oblicima u obliku životinje, gitare, čoveka, papuče...Svaki primerak liciderskog kolača je unikatan jer se svaki kolač ukrašava ručno i nikada nemaju dva ista primerka. Još u starom Egiptu su postojale velike radionice u kojima su se pravili obredni medeni kolači koji su preteče liciderskom srcu. Sedamdestih godina 20. Veka liciderska srca počinju da se proizvode u specijalizovanim zanatskim radnjama. Licideri svoje proizvode prodaju u radnjama i na vašarima. U zadnje vreme u sastav ovog kolača dodaje se i gips kako bi duže trajao kao suvenir. 2.5. Hajde da stvaramo (grupni rad) Učenici se dele u 5 grupa po 5 učenika. Četiri grupe izrađuju i ukrašavaju liciderska srca od stirodura koji su prethodno obojili jupolom u koji su dodali crvenu boju. Na sredinu srca lepe pravougaonik metaliziranog srebrnog papira koji je imitacija ogledala. Preostali prostor na srcu ukrašavaju temperama, plastelinom i gotovim cvetićima i listićima koji se koriste za ukrašavanje torti i kolača. 2.6. Peta grupa učenika pravi veliko licidarsko srce od crvenog hamera. Ukrašavaju ga kao i mala srca. Na sredinu hamera lepe pravougaonik od metaliziranog srebrnog papira koji je imitacija ogledala i na njega lepe odeljenjsku fotografiju. Ovo srce kače na zid učionice i ono ih podseća na ovu aktivnost i emociju koja ih povezuje. 2.7. Dok učenici ukrašavaju licidarska srca, uz buden oči mama koje prisustvuju ovoj aktivnosti i učiteljice, svi zajedno pevaju narodne pesme kojima je opevana ljubav dvoje mladih. 3. ZAVRŠNA AKTIVNOST (10 min..): 3.1. Evaluacija - Od kojeg materijala su pravljeni licidarski kolači? - Koje oblike su oni imali? - Čime su ukrašavani? - Gde su sih sve licidari prodavali? - Koji licidarski kolač ima posebnu vrednost? - Kome se poklanja licidersko srce? 3.2. Estetska analiza i izložba učeničkih radova (liciderska srca) i raznih kolača koje su pripremile i donele njihove mame. Izložbu su posetili i ostali učenici naše škole i poslužili se kolačima. Učenici će ovu aktivnost dugo pamtiti po lepim utiscima, timskom radu, učešću roditelja i slatkišima koje su mame napravile po njihovoj želji, a u kojima su uživali sa svojim drugarima. Milica je sa ponosom pokazivala svoju nošnju u kojoj je više puta nastupala na koncertima KUD-a, a Slađa je započinjala pesmu koju su drugi sa zadovoljstvom prihvatali. Najponosniji su oni koji su svojim oštromnim odgovorima odgonetali zagonetke i rebuse, uočavali sličnosti u bojama i šarama na nošnji i licidarskom srcu i pogađali sastave pojedinih vrsta kolača.
Imena realizatora :
Biljana Barlovac, Milan Komatina
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 215 - Dan ingeligencije
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4