Memorija i opažaj

Glavni organizator :
Tijana Laković
Broj učesnika :
4
Ustanova :
OŠ "Kruševo"- Pljevlja
Opis :
Učenici OŠ Kruševo obilježili su Dan inteligncije sa dvije igre. Prva igra je bila igra Memorije. Nastavnik je na listićima odštampao 20 riječi koje je izvlačio i čitao naglas. Učenici su prvo saslušali svih 20 riječi, a zatim su dobili nastavni listić sa izmešanim riječima. Cilj je bio da pored riječi koje je nastavnik pokazao stave znak tačno, a pored izmišljenih(nasumice dodatih riječi) stave iks. Najveći problem za učenike je bio što sam za određene riječi koristila sinonime, ili riječi koje ih asociraju na neku riječ. Niko od učenika nije 100% uradio tačno listić. Druga igra bila je Opažaj. Naime, jedan učenik je ostao u učionici, a ostali su izašli van. Učenik koji je ostao dobio je sliku na kojoj je trebalo da uoči što više detalja i za to je imao 10 sekundi. Zatim smo prozvali drugog učenika kome je trebao da prepriča radnju koju je vidio na slici. Zatim drugi učenik prenosi trećem, treći četvtom... Zanimljivo je koliko se informacija izgubi, i koliko se novih doda.
Imena realizatora :
Danka Rondović Bojana Nenadić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 219 - Dan ingeligencije
1 / 3
2 / 3
3 / 3