Rozete kroz matematičke naučale

Glavni organizator :
Ivica Gregurec
Broj učesnika :
30
Ustanova :
OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Opis :
Učenika obučavam da samostalno rade u GeoGebri. Kako bi se početkom nove školske godine podsjetili kako raditi u programu izrađivali smo rozete sa crkava. Zadatci za učenike: 1) pronaći sliku na Internetu sa neke rozete sa crkve u Republici Hrvatskoj 2) pravilno zapisati porijeklo materijala 3) izraditi model rozete sa crkva procijenivši dimenzije 4) izraditi model rozete koristeći GeoGebru 5) usporediti model i predložak 6) uz podatke o crkvi postaviti sliku grba grada li općine iz koje je predložak 7) izraditi prezentaciju u kojoj su navedeni neki od koraka u radu
Imena realizatora :
/ ( Nisam uspio sakupiti sve privole od roditelja učenika da objavim njihova imena i prezimena. )
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 22 - Dan ingeligencije