Umeš li da sačuvaš tajnu?

Glavni organizator :
Miloš Arsić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ „Sonja Marinković“
Opis :
Predavanje smo započeli kratkim upoznavanjem sa pojmovima inteligencija, Dan inteligencije i Mensa, a potom smo se zagrejali uradivši dva zadatka sa Mensinog testa. Nakon toga pričali smo o različitim načinima šifrovanja podataka i o važnosti kriptografije kao i njenoj primeni. Potom smo se podsetili gradiva 5. razreda i prostih brojeva, što nam je bilo potrebno za kriptografiju. Onda smo naučili da šifrujemo reči, a potom i rečenice. Svaku reč smo predstavljali brojem kojeg čini proizvod stepena prostih brojeva, gde 2 služi za prvo slovo reči, 3 za drugo slovo reči itd. Stepen dvojke bio je redni broj slova u azbuci pa imamo da se slovo A, ukoliko je prvo slovo reči koju šifrujemo, prikazuje kao 2, B kao 2*2, V kao 2*2*2=8 itd. Tako bi se reč BABA šifrovala brojem 2*2*3*5*5*7=2100. Na ovaj način vežbali smo i račun. Nakon toga od zadatog broja pokušali smo da otkrijemo reč što smo uspeli jednostavnim rastavljanjem na proste činioce i prebrojavanjem dvojki, trojki i drugih činilaca. Predavanje smo završili odgovorom na pitanje i pričali o tome umemo li i kako da sačuvamo tajnu, gde smo se osvrnuli i na izreke poznatih. -„Ko otkrije da čuva neku tajnu, već je pola tajne izlanuo, drugu polovinu neće dugo sačuvati“, SEMJUEL BEKET -„Niko ne čuva tajnu tako dobro kao dete“, VIKTOR IGO -„Naučite da šifrujte svoje tajne, to će biti dovoljno.“ NASTAVNIK MATEMATIKE
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 220 - Dan ingeligencije
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7