Наша Башта о босиљку машта

Glavni organizator :
Биљана Јевтић
Broj učesnika :
256
Ustanova :
ОШ "Љубиша Урошевић" Рибаре
Opis :
Обзиром да смо ми сеоска школа, и имамо у свом власништву земљиште, сматрали смо да је оваква активност блиска нашим ученицима а потенцијално може бити и животно опредељење многима од њих. Такође, оваквом активношћу подстиче се предузетнички дух код ученика, позитиван однос према раду, одговорност, радне навике и иницијатива. Овим пројектом желели смо да позитивно утичемо на очување српске традиције, обичаја и огњишта, уређење и развој школе и животне средине. Циљ је био да ученици на крају пројекта буду у стању да разликују типове земљишта за одређену биљну врсту; примењује стечено знање важно за производни процес; рационално користе природне ресурсе. У оквиру припреме за реализацију пројекта урађено је следеће: на часовима одељењске заједнице и Ученичком парламенту упознали смo ученикe са пројектом о садњи босиљка, наставнике на седници Наставничког већа 19. марта 2019.год., родитеље на Савету родитеља 20. марта 2019.год., и родитељским састанцима 21. марта 2019.год., као и Школски одбор на посебној седници. Продаја босиљка организована је 22. маја 2019. године је у матичној школи и свим подручним одељењима, на штандовима испред школа и цркава. Продају су вршили ученици уз надзор наставника, учитеља и осталих запослених у школи. Ученици су показали изузетну креативност у припреми продајних штандова, мотивисаност и предузимљивост у продаји, па су све саднице продате у врло кратком року. Одзив купаца је био изнад свих очекивања, и њихове импресије пројектом су резултирале тиме да су саднице продаване и по цени вишој од минималне формиране (20 дин). - Продајом босиљка прикупљено је 67 308,50 динара. Од тог новца купљен је 41 „мини повртњака са четири поља“ за шта је утрошено 12 700 динара. Купљени повртњаци, као и преостали новац биће употребљени у новом предузетничком пројекту који ће се реализовати у наредној школској години. Почетком 2019-2020 године, 25. септембра, одељењима су испоручени мини-повртњаци. У сарадњи са пољипривредном школом из Свилајнца дошло се до закључка да у текућем периоду ученици заједно са наставницима засаде семе руколе и мотовилца, а од украсног биљака мушкатле. Са припремом и реализацијом се кренуло како би пројекат био окончан до априла месеца.
Imena realizatora :
Катарина Младеновић, Марина Димитријевић-Дејковић, Далибор Милосављевић, Снежана Бихлер, Гордана Златановић, Милица Милутиновић, Горан Миленковић, Дејан Ђокић, Маја Пауновић-Новаковић, Марија Миловановић, Јелена Вујчић, Горица Милетић
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 224 - Dan ingeligencije
1 / 1