Kviz "Ko to zna"

Glavni organizator :
Irena Lazarević
Broj učesnika :
101
Ustanova :
OŠ "Dušan Jerković" Ruma
Opis :
Učenici prvog razreda naše škole su bili podeljeni u 10 grupa tako da su svaku grupu sačinjavali učenici iz sva četiri odeljenja. Kviz je realizovan u sali za fizičko vaspitanje. Učitelji su nadledali rad grupa, vodili kviz i evaluirali zadatke. Dogovoren je način komunikacije jer je u pitanju velika grupa dece. Na zvuk blok flaute učenici su prestajali sa međusobnom komunikacijom i slušali dalja uputstva za rad. Grupa koja završi zadatak dizala je ruke da naznači da su došli do rešenja. Svaka grupa učenika je formirala krug oko obruča koji je predstavljeo sandučić za zadatke. Na početku kviza sve grupe su se dogovorile oko naziva svoje grupe, a učenici koji znaju da pišu su ime grupe ispisali na papir predviđen za to. Sve grupe su istovremeni dobijale zadake koji su bili tako koncipirani da su veoma uspešno okupirali dečju pažnju i motivisali ih na zajednički rad (zadaci su priloženi u linku predviđenom za to, preuzeti iz Arhimedesove zbirke zanimljivih zadataka za prvi razred osnovne škole). Svaki zadatak je davan pojedinačno. Papir sa zadatkom je bio okrenut na poleđinu, i nakon uputstva, učenici svih grupa bi na dogovoren znak okretali papir i rešavali predviđeni zadatak. Učitelji su pratili rad grupa i redosled javljanja. Kontrolisana je tačnost urađenog i beleženi su rezultati rada grupa nakon svakog urađenog zadatka. Proglašene su prve tri najuspešnije grupe, a najbolja grupa je dobila bombone. Zadovoljsto svih učenika i učitelja je bilo izuzetno pre, tokom i nakon kviza.
Imena realizatora :
Marija Galečić Vesna Krstić Milovan Milovanović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 37 - Dan ingeligencije