Pažnja, pažnja 6!

Glavni organizator :
Biljana Vukašinović
Broj učesnika :
14
Ustanova :
OŠ "Prota Mateja Nenadović" Brankovina
Opis :
U uvodnom delu časa sa učenicima pričali o čulima, važnosti čula u svakodnevnom životu i koliko su čula važna za pažnju i koncentraciju. Centralni deo časa podeljen u dva dela. U prvom delu učenici podeljeni u parove, okrenuti leđa u leđa. Jedan od učenika izvlači pripremljene kartice sa iscrtanim elementima, a drugi učenik crta po usmenim instrukcijama na praznom papiru zadate elemente. Učenici imali ograničeno vreme za rad i svi rade u isto vreme. Nakon zadatog vremena, menjaju uloge. U drugom delu centralnog dela časa učenici dobili prazne kartice i zadatak da sami osmisle karticu čula. U završnom delu sumirani utisci o sprovedenoj aktivnosti i koliko su im čula bila aktivna i potrebna za koncentraciju.
Imena realizatora :
Bojana Lalović Milanović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 40 - Dan ingeligencije