Nahrani mozak

Glavni organizator :
Katarina Jevtić
Broj učesnika :
pet
Ustanova :
OŠ"22.decembar"Donja Trepča, IO Stančići
Opis :
U uvodnom delu časa učenici su zajedniči rešavali asocijaciju o voću. Nakon te aktivnosti usledila je podela zadataka. Učenik prvog razreda je rešavao slagalicu na tri nivoa:prvo su delovi slagalice bili kvadratnog oblika, zatim nepravilnog, a u trećem nivou je imao zadatak da docrta dva dela slagalice koja nedostaju. Od voća i povrća pravio je skupove sa zajedničkim osobinama, a nakon toga je rešavao lavirint:Kako stići do zdrave hrane. Učenici drugog razreda su rešavali zagonetke o voću i povrću crtajući rešenja, a potom su imali zadatak da smišljaju rečenice azbučnim redom koje će sadržati ime, prezime, naselje, radnju na zadato slovo i voće i povrće:Budi prodavac! Učenici trećeg i četvrtog razreda su rešavali mozgalice,rimovali, detektivske priče, otkrivajući ko je pojeo voće, ko se našalio sa drugom i odneo gajbu sa orasima, ko će se baviti kojim zanimanjem, a ko voli koju aktivnost u prirodi. Zajedničkim trudom učenici su napravili igru "Nahrani mozak" koja se igra sa kockicom i figuricama. Učenici treba da rešavajući zagonetke i dovršavajući poređenja, dođu do zdrave hrane. Na putu ih čekaju i prepreke ako dođu na polje sa nezdravom hranom, gde moraju da se vrate nekoliko polja unazad. Na kraju smo aktivnost završili igrom memorije:Ja sam prodavac. Učenik mora da zapamti koje su voće i povrće naručili ostali učenici i da im donese. Kako fizička aktivnost utiče na razvoj inteligencije iskoristili smo lep dan i proveli na poligonu prepreka: trči, provlači, skači, preskači, rotiraj. Učenici su za domaći dobili da reše dva zadatka koja sam napravila u learningapps:Poveži stihove i sliku biljke i Reši ukrštenicu i otkrij hranu koja je zdrava za mozak.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://youtu.be/TytA2OG8BMM
Aktivnost 44 - Dan ingeligencije