Igrom do znanja

Glavni organizator :
Gordana Ilić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ "Stefan Dečanski", Železnik
Opis :
Uvodni deo časa: Svaki učenik izvlači papirić sa tihom iz pesme, razmisli, potraži klupu na kojoj je krupnim slovima napisan naziv pesme i tu čeka ostale članove grupe. Kada se, po ličnoj proceni i prepoznavanju okupe, slažu stihove pesmice redom formirajući jednu strofu. Pesme su „Semafor“, „Telefonijada“, „Kad đak zna šta hoće“ i „Jesenja sonata“. Glavni deo časa: Podeljeni u grupe učenici učestvuju u kvizu. Kviz se sastoji iz tri dela. Prvi deo se odnosi na šaljiva pitanja vezana za domaće životinje koja se prikazuju putem slajdova, drugi je o poznavanju sadržaja iz književnosti, a treći, nazvan kviz oštoumnosti, sadrži logičke zadatke iz matematike. Po postavljenom pitanju, članovi grupe se dogovaraju, a zatim pišu odgovor na papir koji na znak da pokažu odgovor, visoko podignu. Tačni poeni se evidentiraju i na kraju proglašava pobednička ekipa. 1.Zadaci za prvi deo kviza (prezentacija u prilogu). 2.Zadaci za drugi deo kviza -Dijalog je razgovor između... A)četvoro B)troje V)dvoje -Zec i kornjača trkaju se u ... A)romanu B)basni V)bajci -Raskiseliše li ti se... A)knjige B)opanci V)patike -Reši zagonetku. Grbava kobila sve polje pobila. -Npr. Je skraćenica za... A)napred B)neprirodno V)na primer -Pogodi ko sam. Rođen sam u Ljubišu. Napisao sam pored mnogo pesama za decu i „Bukvar dečijih prava“. Napisao sam i pesmicu „deca su ukras sveta“. Kada date odgovor, posle provere tačnosti, otpevajte tu pesmicu. Ja sam... 3.Zadaci za treći deo kviza. 1. Na jednoj ruci ima 5 prstiju, a na dve ruke 10 prstiju. Koliko prstiju ima na deset ruku? 2. Anina mama ima tri ćerke. Jedna se zove Mira, a druga Jela. Kako se zove treća ćerka. 3.”Ti si moj sin, a ja nisam tvoj otac.”Ko to može reći i kome? 4. Jedan štap ima 2 kraja, dva štapa stapa imaju 4 kraja. Koliko krajeva imaju četiri ipo štapa? 5. U jednoj porodici su tri ćerke i svaka od njih ima po jednog brata.Koliko u toj porodici ima dece? 6.Vasa i Petar imaju zajedno 15 klikera.Od svojih klikera Vasa je poklonio Petru 2 klikera. Koliko klikera posle toga imaju Vasa i Petar zajedno? 7. Pera je rođen 1.januara 1992.godine, a Nikola je tri dana mlađi. Kada je rođen Nikola? 8. Ako Vasa nije viši od Steve, da li je on onda od njega niži? 9. Secko Makazić je štap duzine 7 metara isekao na komade od po 1 metar.Koliko puta je on rezao? 10. Dva konja upregnuta u kola prešla su 20 kilometara. Koliko je prešao svaki konj? Sumiranje bodova i proglašenje pobednika. Završni deo časa: Nasumično učitelj bira 10 slova iz kutije, kači ih na tablu i od tih slova učenici treba da sastave što dužu reč. Koja će grupa biti uspešnija?
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 62 - Dan ingeligencije