Periodni sistem elemenata- učenje kroz igru kartama

Glavni organizator :
Bojana Stankić i Milenija Joksimović
Broj učesnika :
30
Ustanova :
Hemijsko prehrambena tehnoločka škola
Opis :
U okviru aktuelnog projekta u našoj, Hemijsko prehrambenoj tehnološkoj školi, a povodom Međunarodne godine Periodnog sistema elemenata i obeležavanja 150.godišnjice od periodnog sistema D.I. Mendeljejeva, učenici HPTŠ i nastavnica Milenija Joksimović, odazvali su se pozivu nastavnice hemije Jelene Mucić i 3.oktobra 2019. prikazali jednu zanimljivu aktivnost -učenje kroz igru kartama. Na veoma živopisnim, upečatljivim edukativnim kartama prikazani su simboli hemijskih elemenata i njihova svojstva, atomski i maseni broj, agregatno stanje, kako reaguju sa drugim elementima i drugo, te su učenici HPTŠ svojim mlađim drugovima lako i brzo objasnili kako se igra ova igra, i kako mogu da tako i obnove i povežu ranije stečeno znanje iz fizike i hemije, sa engleskim jezikom, i da nauče neke, možda nove reči i izraze na engleskom .
Imena realizatora :
Valentina Jović David Spasić Katarina Žarković
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 72 - Dan ingeligencije