Zagonetna priča

Glavni organizator :
Ljubiša Blagojević
Broj učesnika :
21
Ustanova :
Osnovna škola "Branko Radičević", Negotin
Opis :
Ideju za ovu priču dali su nam romani Agate Kristi. Onda smo želeći da izbegnemo zločin počeli da čitamo knjigu Uroša Predića Zagonetne priče. Iz Kombinacije Poaroa, Uroša i želje da ubacimo jednog slikara, a da pri tome učenicima postavimo interesantne problemske zadatke nastala je ideja za ovaj ugledni čas likovne kulture. Učiteljica je dala okvire priče koja se dešava u malom seocetu u Francuskoj, a nastavnik likovnog je na osnovu toga izabrao Van Goga čije će slike biti lajt motiv ove priče. Čas je započeo razgovorom o dva sinonima inteligencija-pamet, i razgovorom o tome da li čovek može biti pametan ako nije obrazovan, ne zna da radi na računaru ili ne koristi mobilni telefon. Pošto su iz prirode i društva učenici otkrivali zastave država koje imaju iste boje kao naša to je povezano sa uvodom da je mesto dešavanja ove priče Francuska. Nakon uvodnog dela časa učenicima je predstavljena priča o neobičnim meštanima malog sela na jugu Francuske čija je glavna zanimacija okupljanje u lokalnoj kafani. Svako veče se postavlja zadatak, a ako ga neko reši pobednik sledeće večeri za svoje prijatelje smišlja novi problem. Tokom priče učenici rešavaju svako za sebe probleme. Glavni likovi ove priče su poštar, nepoznata žena i siromašni slikar za koga učenici na kraju cele priče i svih rešenih zadataka terba da otkriju ko je (Van Gog). Inspiracija za ovu priču su bile Van Gogove slike, njegova biografija i zadaci Uroša Predića. Naravno kao i u romanima Agate Kristi dešava se misterija. Glavni lik priče poštar nestaje, a deca ako su pažljivo pratila priču mogu da zaključe GDE JE NESTAO POŠTAR? Njihov zadatak je zato bio da na drugom času naprave poslednji slajd sa pričom i ilustracijom gde je nestao poštar. Interesantno je da je od pet problemskih zadataka jedna učenica rešila 3, jedna 2, a ostali jedan ili ni jedan, Zadatke su rešavale i kolege koje su bili prisutni. Misteriju gde je nestao poštar rešilo je 5 učenika od 21. Ko je tajanstveni siromašni slikar znalo 4 učenika. Sve je realizovano u bloku (2 časa). Nakon časova deca su bila oduševljena, a realizatori prezadovoljni. Pohvale kolega su bili dokaz za uspešnost.
Imena realizatora :
Kristina Jovanović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 73 - Dan ingeligencije