Sve boje zvukova

Glavni organizator :
Vesna Milenković
Broj učesnika :
45
Ustanova :
OŠ,,Sveti Sava' Požarevac
Opis :
Dan inteligencije – radionica ,,Sve boje zvukova’’ U periodu od 1. do 2. oktobra 2019. godine, u OŠ ,, Sveti Sava’’ u Požarevcu, sprovedena je međunarodna akcija ,,Dan inteligencije’’, u okviru koje je realizovana radionica ,,Sve boje zvukova’’ i to više puta. Radionicu su pohađale grupe od 5. do 8. razreda (40 učenika), a jedna grupa je bila iz 4. razreda (5 učenika). Ukupno je bilo obuhvaćeno 45 učenika. Radionica ,,Sve boje zvukova’’ bavi se aktivnim slušanjem i doživljavanjem muzike. Osim što se slušaju primeri koji su odabrani za svaki razred posebno, slušanje se obogaćuje primenom metode fraktalnog crteža, a po principu Tanzilije Zakirovne Polujahtove, pedagoga i porodičnog terapeuta iz Rusije. Ona je ovaj metod primenjivala u svojoj praksi, ali bez zvučnih stimulacija, odnosno, samo na osnovu lične vizuelizacije učesnika. U našoj radionici je ovaj metod kombinovan sa slušanjem određenih kompozicija. To su po razredima sledeći primeri: 4. razred - Aleksandar Korać: Laku noć 5. i 6. razred - Dragana Mihajlović Bokan: Bezobrazna nota Volfgang Amadeus Mocart: Turski marš 7. i 8. razred - Kristofer Tin Baba Jetu: (Oče naš na svahili jeziku) Đakomo Pučini: Nesun dorma (arija iz opere Turandot na italijanskom jeziku) Karl Orf: O fortuna (početak Karmine Burane na latinskom jeziku) Zvučni primeri su promenljive dinamike, tempa ili karaktera. Od materijala je potrebno: beli papir A4 grafitna olovka ili crna hemijska olovka komplet od 12 drvenih bojica. Pravila radionice sa objašnjavaju na početku radionice. Na osnovu kratkog slušanja do jednog minuta, učenici zatvorenih očiju formiraju grafički zapis rukom koju pokreću i usmeravaju na osnovu slušanja zvučnog primera. Tako nastaje početni crtež. Stvoreni zapis, počinju da boje uz dalje slušanje istog primera. Koristi se dvanaest osnovnih boja iz kompleta drvenih bojica. Prva boja se bira na osnovu emocija i intuitivno, onako kako sam učesnik želi ( i oseća da treba da upotrebi). Pravilo je, da se jednom bojom oboji šest odabranih polja u crtežu, a tek onda uzima i menja nova drvena bojica. Svako boji svoju ličnu ,,bojanku’’. Na taj način muzika, uz pomoć crteža, dobija svoj ,,oblik’’ i ,,boju’’, odnosno, zvučni primer koji je apstraktan, postaje uz pomoć sluha i grafomotorike – vidljiv. Cilj radionice je takođe, da balansira emocije učenika, pojačava vizuelizaciju, snižava stres, relaksira, podstiče neverbalni način izražavanja i povećava intelektualne sposobnosti. Učenici su posle radionice uradili kratku evaluaciju koja je pokazala da su bili zadovoljni (svi su zaokružili smajlija), a da je atmosfera bila pozitivna. Glavni organizator i realizator: Vesna Milenković, spec.profesor muzičke kulture i pedagoški savetnik.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 76 - Dan ingeligencije
1 / 1