ЖУТИ ДАН

Glavni organizator :
Ружица Вукелић
Broj učesnika :
20
Ustanova :
ОШ ,,Никола Тесла"
Opis :
Жути дан је замишљен као тематски дан са акцентом на задатке који посебно подстичу интелектуалне активности ученика кроз хоризонтално и вертикално повезивање градива. Том приликом су обрађене следеће наставне јединице: СРПСКИ ЈЕЗИК: Јесен - Војислав Илић МАТЕМАТИКА - Скуп природних бројева ПРИРОДА И ДРУШТВО: Клима Србије ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - елементарне игре по избору ученика. Час посвећен природи и друштву био је база на коју су се надовезали горе поменуте наставне јединице. Након обраде климе Србије, ученици су подељени у групе и свака група је морала да уради задатак и представи га осталим ученицима - што је за циљ имало укључити вршњачко учење.Група за српски језик је обрадила песму Јесен, група за математику је сумирала знања о скупу природних бројева, група за природу и друштво да направи мапу ума везану за обраду климе Србије, док је час физичког васпитања обухватио све ученике.
Imena realizatora :
Нада Трбојевић Душан Мркоњић
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 81 - Dan ingeligencije
1 / 2
2 / 2