Singapurska matematika

Glavni organizator :
Marija Stošić
Broj učesnika :
16
Ustanova :
OŠ "Vuk Karadžić"Kraljevo
Opis :
CILj: Osposobljavanje učenika za čitanje teksta sa razumevanjem. Osposobljavanje za uočavanje i izdvajanje osnovnih informacija u tekstu neophodnih za rešavanje problema i njihovo postavljanje pomoću slika (piktoralanih modela) u odgovarajuće odnose (grafički prikaz) koji daje jasnu predstavu matematičkih postupanja pri dolaženje do rešenja tekstualnih zadataka. Uvodna aktivnost: Čitamo tekst:Ležeći u hladu stare trešnje, dečak po imenu Džon Svift je sanjario. Seća se da je bio ponedeljak, kada je seo na tatin bicikl, čvrsto rešen da otputuje do Japana. Vrteli se točkovi staroga bicikla 8 sati prelazeći 12 kilometara za jedan sat. Ubrzo je Džon shvatio da tako nigde neće stići. Natovario je stari bicikl na voz i kući se vratio za dva sata. U utorak je Džon rešio da u sredu pokuša čamcem, ali sa čamcem se kretao duplo sporije nego vozom. U četvrtak je otišao na železničku stanicu da se raspita, ali baš tih dana voz za Japan nije išao. U petak i subotu, Džon je bio jako tužan, a onda u nedelju, dok je posmatrao ptice u letu, najednom se setio: Avion! Otići ću u Japan avionom!!!Avion se sigurno kreće tri puta brže od čamca!!! Kasnije,kada ga je otac avionom odveo u Japan, Džon je shvatio da se avioni kreću mnogo brže, ali je on to tada tako verovao. Razgovor sa učenicima: Ko je ležao u hladu? Šta je on radio? Šta znači reč „sanjariti“? O čemu je Džon sanjario? Kako je on na kraju otišao u Japan? Najava aktivnosti:Danas ćemo učiti kako jedan tekstualni zadatak možemo predstaviti pomoću modela, odnosno crteža, na osnovu koga lako možemo doći do rešenja našeg tekstualnog zadatka. 1.korak-Razumevanje pročitanog Na osnovu pročitanog teksta učenici su imali zadatak da osmisle pitanja, koja su postavljali jedni drugima. Pitanja su usmeravana prikladnim ilustracijama koje prate tekst zadatka. Pitanja koja su postavili predavači: Šta mislite, da je Džon bio malo uporniji, kojim od navedenih prevoznih sredstava bi najpre mogao da stigne do Japan? -Učenici će pretpostavkom odgovoriti da je reč o avionu. Koja još prevozna sredstva znate? Učenici nabrajaju nekoliko prevoznih sredstava. Kako možemo da znamo kojim od tih prevoznih sredstava možemo najbrže stići na neko mesto? Brže prevozno sredstvo će nas brže odvesti do željenog mesta. A da li mi možemo da izmerimo tu njihovu brzinu i sa sigurnošću da znamo koje prevozno sredstvo se kreće najbrže? Možemo da izmerimo put koji oni pređu za isto vreme,pa ono prevozno sredstvo koje pređe najdalji put,ono je i najbrže. Upravo tako, bitno je da znamo koliko kilometara neko prevozno sredstvo pređe za jedan sat. Da je dečak Džon malo bolje razmislio, iskoristio znanje iz školske klupe, umeo bi i sam da izračuna koliko mu vremena treba kojim prevoznim sredstvom da stigne do Japana. Dečak Džon nije razmišljao, ali hajde mi da razmislimo i pronađemo odgovor na to pitanje: Koliko kilometara za jedna sat prelazi voz, koliko čamac, a koliko avion? 2.korak: Pisanje odgovora na pitanje iz zadatka *Pre nego što što počeno da računamao i tražimo odgovor na to pitanje, da li možete da mi kažete kako bi zvučao odgovor na to pitanje bez navođenja cifara? Smišljamo i zapisujemo odgovor,ostavljajući prazna mesta na koja ćemo kasnije upisivati cifarske vrednosti. Voz iz priče za jedan sat prelazi ______ kilometara, čamac iz priče za jedan sat prelazi ______ kilometara, a avion iz priče za jedan sat prelazi _______ kilometara. 3.korak: Definisanje KO i ŠTA *Sada se vratimo na zadatak: Ko se kretao u zadatku? BICIKL VOZ ČAMAC AVION 4. korak: Crtanje modela rešenja *Hajde sada da nacrtamo modele bicikla, broda, čamca i voza, koji će predstavljati 1 sat njihovog kretanja. (Pored bicikla, broda, čamca i voza učenici crtaju odgovarajuće kvadratiće različitih boja.) 5. korak: Usitnjavanje problema *Koliko sati učenik putuje biciklom? *Koliko kilometara je biciklom prelazio svakog sata? Dakle,biciklom je prešao 12 · 8 kilometara. *Koliko mu je vremena trebalo da se vozom vrati kući, odnosno da pređe taj isti put? Doctraj modelom voza. Dakle, voz je za jedan sat prešao 12 · 4 kilometara. *Da li se čamac kretao brže od voza ili sporije? Koliko brže se kretao čamac od voza? Docrtaj modelom. Dakle, čamac je za jedan sat prešao 12 · 2 kilometara. *Šta je pomislio Džon za avion-kako se on kreće? Docrtaj modelom. Dakle, avion za jedan sat prelazi 12 · 6 kilometara. 6.korak:Računanje *Sada sve to možemo i da izračunamo. Voz za jedan sat prelazi 12 · 4 = ( 10 + 2) · 4 = 10 · 4 + 2 · 4 = 40 + 8 = 48 Čamac za jedan sat prelazi 12 · 2 = ( 10 + 2) · 2 = 10 · 2 + 2 · 2 = 20 + 4 = 24 Avion za jedan sat prelazi 12 · 6 = ( 10 + 2) · 6 = 10 · 6 + 2 · 6 = 60 + 12= 72 7.korak; Upisivanje odgovora *Pišemo naše cifarske vrednosti na polja ostavljena za odgovor. Voz iz priče za jedan sat prelazi 48 kilometara, čamac iz priče za jedan sat prelazi 24 kilometara, a avion iz priče za jedan sat prelazi 72 kilometara. Završna aktivnost Gledamo kratak film o Japanu, nakon čega sledi razgovor o posmatranom. Crtamo, bojimo i pravimo zastavu Japana. Vannastavne aktivnosti: Na osnovu grafičkog prikaza nastalog na času, računanjem doći do odgovora na sledeća pitanja: 1.Koliko kilometara je Džon prešao krećući se biciklom? 2.Koliko kilometara je Džon prešao za tri sata vožnje biciklom? 3.Koliko kilometara je Džon prešao za trideset minuta vožnje vozom? 4.Koliko kilometara bi Džon prešao da se kretao tri sata čamcem? 5.Koliko kilometara bi Džon prešao za pola sata vožnje njegovim avionom?
Imena realizatora :
Biljana Barlovac Anica Saković
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 88 - Dan ingeligencije