Izvestaj - Dan ingeligencije
Nagradni konkurs za prosvetne radnike


NAGRADNI KONKURS DOBRIH PRIMERA PRAKSE ,,Dani inteligencije- stimulacija intelektualnog razvoja”

Ove godine je učešće u konkursu skroz odvojeno od obeležavanja Dana inteligencije u smislu konkurisanja.

Svako ko učestvuje u konkursu teba da prijavi događaj na mapuo, beleži Dan inteligencije i unese izveštaj i preuzme zahvalnicu.

Ipak ove godine da bi učestvovali u konkursu svoje radove morate slati u posebnim obrascima za scenario događaja i prezentaciju rada. Tamo ćete detaljnije opisati svoj projekat.

Preuzmi obrazac konkursa u pdf-u Latinica Ćirilica
Preuzmi obrazac za scenario aktivnosti Latinica Ćirilica
Preuzmi obrazac za prezentaciju Latinica Ćirilica
Preuzmi poster u jpg. jpg

Obrasce preuzeti sa linkova i popunjene poslati do 15.11.2021. godine na adresu konkurs.dan.inteligencije@gmail.com sa naznakom Konkurs 2021

Vaš rad može biti nagrađen i svrstan u bazu dobrih primera prakse ,,Rešavanje problema kao stimulans intelektualnog razvoja”

Šta je bitno?
  • Projekat bi trebao da bude originalan, inovativan i da razvija potencijale vaših učenika.
  • Obavezno je da deca rešavaju neki problem upotrebom svojih sposobnosti, saradnje, digitalnih kompetencija i znanja sa nastave.
  • Veoma bitan je metodički deo kako uvodite učenike da reše zadatak. Čak i ako rešavaju već poznati problem ovaj deo može biti originalan i kreativan.
  • Nije bitno da li je projekat realizovan u učionici ili onlajn, ali je bitno da je realizovan u periodu od 1. do 31. okbobra 2021. godine.
  • Obezbedite jedan ili više linkova do produkata rada učenika ili do mesta gde su materijali dobijeni tokom rada. Najbolje kroz film, Sway prezentaciju, Padlet ili Linoit.


Realizovane aktivnosti će pogledati komisija i odrediti najbolje koji će biti nagrađeni tokom akreditovanog stručnog skupa gde će primiti svoja priznanja.

I ove 2021. godine u takmičenju učestvuju samo nastavnici iz Republike Srbije, ali kao I uvek nagradićemo za učešće i kvalitetan rad i po jednog kolegu iz okolnih zemalja u region.