Izvestaj - Dan ingeligencije
Produženi rokovi Dana inteligencije


Produženi rokovi Dana inteligencije
Zbog otežanih uslova rada uusled aktuelne epidemiološke situacije i zbog tehničkih problema koje smo imali poslednjih dana vezanih za prijavu događaja na sajt i podnošenje izvštaja, doneli smo odluku da se produži rok za:

  • Prijave događaja od 1. septembra do 10. novembra 2021. godine.
  • Realizacija događaja od 1. oktobra do 15. novembra 2021. godine.
  • Prijava realizovanih događaja od 1. oktobra do 15. novembra 2021.godine.
  • Trajanje konkursa dobrih primera prakse od 1. oktobra do 15. novembra 2021.
  • Rezultati konkursa i posebnih nagrada do 1. decembra 2021. godine
  • Akreditovani onlajn stručni skup Dani inteligencije sa dodelom nagrada će se održati do kraja decembra 2021. godine.


Ukoliko na svom profilu na sajtu ne vidite svoj prijavljeni događaj, znači da ga sistem nije sačuvao i molimo Vas prijavite ga opet. Treba voditi računa da slika logoa ne bude velika.